poniedziałek, 26 listopada 2012

List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. ochrony dziedzictwa niematerialnego

Dziś dostarczony został do adresatów list Forum Muzyki Tradycyjnej ws. wdrażania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

List skierowany jest do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do wiadomości 
Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO.


Forum zrzesza wysokiej klasy specjalistów z całej Polski, którzy od wielu lat tworzą i wprowadzają w życie modele dobrych praktyk w zakresie kontynuacji i popularyzowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. (...)
Wiedza i doświadczenie oraz głębokie zaangażowanie w realizację idei obecności tradycji we współczesnej kulturze upoważniają nas do wyrażania gotowości współpracy i pomocy MKiDN  w wszelkich działaniach dotyczących kultury ludowej (...). 

Pełna treść znajduje się tutaj.

wtorek, 20 listopada 2012

Spotkanie Forum Muzyki Tradycyjnej

Marta Domachowska,
Muzeum Etnograficzne w Toruniu,
Grupa "n obrotów"

W gościnnej siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca 19 i 20 listopada odbyło się spotkanie Forum. Tematami rozmów były między innymi:

  • docelowa zawartość portalu muzykatradycyjna.pl,
  • działania na rzecz informacji o i dostępności do archiwów nagrań muzyki wsi polskiej,
  • działania edukacyjne (w tym postulowane programy IMiT),
  • krajowa i międzynarodowa lista niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Olga Chojak, Centrala Muzyki Tradycyjnej

Otwarcie

Niniejszym inaugurujemy tymczasową stronę Forum Muzyki Tradycyjnej. Informować będziemy tutaj o aktualnych i przeszłych działaniach Forum. Równolegle pracujemy nad uruchomieniem docelowego portalu muzykatradycyjna.pl. Prosimy o wyrozumiałość dla błędów.