poniedziałek, 26 listopada 2012

List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. ochrony dziedzictwa niematerialnego

Dziś dostarczony został do adresatów list Forum Muzyki Tradycyjnej ws. wdrażania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

List skierowany jest do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do wiadomości 
Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO.


Forum zrzesza wysokiej klasy specjalistów z całej Polski, którzy od wielu lat tworzą i wprowadzają w życie modele dobrych praktyk w zakresie kontynuacji i popularyzowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. (...)
Wiedza i doświadczenie oraz głębokie zaangażowanie w realizację idei obecności tradycji we współczesnej kulturze upoważniają nas do wyrażania gotowości współpracy i pomocy MKiDN  w wszelkich działaniach dotyczących kultury ludowej (...). 

Pełna treść znajduje się tutaj.